कांग्रेसले टुंग्यायो क्रियाशील सदस्यता विवाद

sf7df8f}F, & ebf} . g]kfnL sfFu|];sf ;efklt Pj+ k|wfgdGqL z]/axfb’/ b]pjf / jl/i7 g]tf /fdrGb| kf}8]nnfO{ ;f]daf/ a’9flgns07df lqmoflzn ;b:otf 5fgljg ;ldltsf ;b:o s[i0fk|;fb l;6f}nfn] k|ltj]bg a’emfpFb} . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा लामो रस्साकस्सीपछि क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंगिएको छ । क्रियाशील सदस्यताकै कारण महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित हुँदै आएकोमा सोमबार नेताहरुले सहमति जुटाएका हुन् ।

सोमबार साँझ पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्यहरु डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकले सदस्यता विवाद सुल्झाउँदै सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । देउवालाई प्रतिवेदन बुझाउँदा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि उपस्थित थिए । देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा प्रतिवेदन बुझ्दै सभापति देउवाले महाधिवेशन निर्धारित मितिमा हुने बताए ।

साउन ३० को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले भदौ २ सम्म सहमति गरी भदौ ३ मा सभापतिलाई प्रतिवेदन बुझाउन भनेको थियो । तर तीन नेता सम्मिलित कार्यदलले पाँच दिन ढिलो गरी सहमति जुटाएको हो ।

लेखक संयोजक रहेको क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले साउन १२ मा प्रतिवेदन बुझाउँदै बारा, सप्तरीसहित १३ वटा निर्वाचन क्षेत्रको विवाद सुल्झाउन पार्टीलाई सिफारिस गरेको थियो । यी क्षेत्रमा समायोजनसम्बन्धी विवाद बढी थियो । समितिले बारा र सप्तरीको फाइल भने खोलेको थिएन । ‘अब क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी सबै विवाद मिल्यो,’ नेता रमेश लेखकले भने, ‘सहमतिमा हामीले सदस्यता विवाद टुंग्याएका छौं ।’

प्रकाशित मिति : २०७८ भाद्र ८ गते मङ्गलवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस